לקריאת הקובץ בלה"ק יש להמשיך עד סוף הקובץ

To download the PDF, open on full screen and the option will be at the top right.  

To order a copy, please email Vaad@VaadHatmimim.org

להזמנות, נא לשלוח אימייל ל Vaad@VaadHatmimim.org